Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf utför intern uppföljning för granskning av verksamheten.

Den interna uppföljningen riktar sig till skogsbrukets aktörer, företag, företagare och skogsägare som har förbundit sig till den regionala PEFC-skogscertifieringen.

Den interna datainsamlingen är en del av den interna uppföljningen. Datainsamlingen är ett sätt att reda ut hur deltagarna i den regionala PEFC-certifieringen följer PEFC-certifieringens krav.

Program för intern uppföljning (på finska).