Certifikatets innehavare ska enligt kraven årligen till PEFC Finland lämna ett sammandrag av den externa auditeringens resultat. Sammandraget ställs upp i samarbete mellancertifikatets innehavare och den som utfört den externa auditeringen. Regionala skogscertifieringsnämnder begär korrigerande åtgärder för åtgärder som står i strid med certifieringen.

Auditeringssammandrag och korrigerande åtgärder

Sammandrag för 2023 

Sammandrag för 2022 (på finska)

Korrigerande åtgärder för 2022 

Sammandrag för 2021 (på finska)

  • Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet

  • Östra PEFC-gruppcertifieringsområdet

  • Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet

Sammandrag för 2020 (på finska)

 

Korrigerande åtgärder för 2018 (på finska)

 

Sammandrag för 2019 (på finska)

 

Sammandrag för 2018 (på finska)

 

Sammandrag för 2017 (på finska)

 

Sammandrag för 2016 (på finska)

 

Sammandrag för 2015 (på finska)

 

Sammandrag för 2014 (på finska)