Man kan anmäla sig till den regionala PEFC-gruppcertifieringen direkt via FHS.

Anmälan sker elektroniskt på adressen. Deltagaravgiften betalas med nätbankskoder i samband med den elektroniska anmälan.

Om den som anmäler sig inte har nätbankskoder, kan man anmäla sig till FHS också på en blankett som skrivs ut och sänds undertecknad till FHS:s kontor. Man kan också sända blanketten per e-post (anvisningar på blanketten).

1.10.2022 tar FHS i bruk nya standarder i PEFC FI 2022-serien. I och med att de nya standarderna tas i bruk, ska företag, företagare och skogsägare som tidigare har anmält sig till FHS anmäla sig på nytt till PEFC-certifieringen.

Anmälningen till FHS öppnar den 4 juli, varefter anmälan är i kraft nästa standardperioden, ungefär till 2027. Anmälan före 4.juli är giltig till slutet av året 2022.

I certifierade skogar används metoder som uppfyller kraven i de giltiga versionerna av PEFC FI 1001 och PEFC FI 1002 -standarderna i Finlands skogscertifieringssystem.

Skogsägarens deltagande i den regionala PEFC-gruppcertifieringen

Skogsägaren har tre alternativa sätt att delta i den regionala PEFC-gruppcertifieringen:

1) Genom att förbinda sig via FHS genom skild anmälan. Deltagande via FHS kostar 60 € (+ moms 24 %) för skogsägare. En skogsägare kan anmäla flera skogsfastigheter på flera PEFC-gruppcertifieringsområden. Anmälningen är i kraft, förutsatt att den certifierade följer PEFC-kraven.

2) Genom att förbinda sig till PEFC-certifieringen genom medlemskap i en skogsvårdsförening,

3) Genom att förbinda sig vid PEFC-certifieringen via en organisation som representerar skogsägaren. FHS:s medlemmar och grundarnas medlemmar kan anmäla de skogsägare som de representerar till den regionala PEFC gruppcertifieringen. Kontakta FHS:s certifieringsombud för att få mera information om det här alternativet.

I bilagan finns en förteckning över aktörer som erbjuder regional PEFC-certifierin.

Skogsägare som deltar i den regionala PEFC-certifieringen kan skriva ut ett intyg över sitt deltagande i PEFC på adressen.

Anmälan av fastighetsuppgifter

Anmälan till PEFC-certifieringen görs fastighetsvis. Fastighetsuppgifterna ska anges på anmälningsblanketten enligt PEFC-gruppcertifieringsområde. Skogsägaren ska på blanketten ange alla de fastigheter hon önskar ansluta till den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Eftersom fastigheter identifieras med hjälp av fastighetsbeteckning, ska man fästa uppmärksamhet vid beteckningarnas riktighet.

Fastighetsbeteckningen är av formen xxx-yyy-nnnn-zzzz, till exempel 092-416-0011-0123 (kommun-by-lägenhet-hus). Fastighetsbeteckningen finns i utdrag som gäller fastigheten, så som till exempel fastighetsskattebeslut eller lagfartsbevis. Fastighetsbeteckningarna ska anges i fullständig form på anmälningsblanketten. För att hitta fastighetsbeteckningen kan man till exempel använda sig av Lantmäteriverkets karttjänst.

Företag och företagare som vill delta i PEFC-certifieringen

PEFC Finland kan godkänna innehavare av PEFC-certifikatet och företagarnas branschorganisationer inom skogsbranschen som leverantörer av företagaruppgifter.

Företagare och företag kan delta i PEFC-certifieringen genom anmälan till FHS. Deltagandet kostar 120 euro (+moms 24 %). Deltagandet är i kraft förutsatt att den certifierade följer PEFC-kraven.

Skogsbrukets företagarorganisationer kan lämna en anmälan om deltagande i PEFC-certifiering för sina medlemmar. Information om PEFC-anmälan i anslutning till medlemskap i företagarorganisation finns att få bl.a. av Maskinföretagarnas förbund rf, METO Skogsbranschens experter rf och Skogsbranschens Transportföretagare rf. Då en företagare är medlem i en företagarorganisation som erbjuder PEFC-certifiering, behöver företagaren inte anmäla sig till PEFC-certifiering via FHS.

Företagens och företagarnas anmälan omfattar hela landet. Anmälan behöver inte längre göras områdesspecifikt, utan företagaren kan med en anmälan operera i PEFC-skogar i hela landet.

Det finns en kontrollförteckning för kontroll av PEFC-kriteriernas krav på arbetsgivare och anställda. Kontrollförteckningen är avsedd för entreprenadgivare och underleverantörer för kontroll av den egna verksamheten.

FHS har gjort kontrollista för entreprenadgivare och företagare som åtagit sig att följa kriterierna. Kontrollistan är avsedd för kontroll av företagarens egen verksamhet.

Man kan kontrollera om företag eller företagare har förbundit sig i PEFC-företagarregister.

Företag eller företagare kan skriva ut ett intyg över sitt deltagande i PEFC-certifieringen från PEFC-företagarregistret.

Anmälningsblanketter

Det behövs en giltig e-postadress för att göra elektronisk anmälan. Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan med hjälp av nätbankskoder.

Den som anmäler sig betalar deltagaravgiften i samband med den elektroniska anmälan. Anmälan om deltagande träder i kraft, då fakturan är betald. De som anmäler sig för en bekräftelse om sitt deltagande i PEFC-certifieringen per e-post.

FHS rekommenderar i första hand att man anmäler sig elektroniskt, eftersom det förkortar behandlingstiden. Man kan också anmäla sig till PEFC-certifieringen på en blankett som levereras till FHS. Behandlingstiden för pappersblanketter är två-tre veckor.

 

Anmälningsblankett för skogsegare (PDF)

Anmälningsblankett för företagare (PDF)

 

Elektronisk anmälningsblankett för skogsägare och företagare.