Ska man betala deltagaravgift årligen?

FHS:s certifieringsavgift är fastställd för certifieringsperioden och den betalas endast en gång under perioden. Certifieringsperioden pågår till 2027.

När blir företagarnas uppgifter synliga i PEFC-företagarregistret?

PEFC-företagarregister är ett register, som upprätthålls av PEFC Finland, där man kan kontrollera om företag eller företagare har förbundit sig vid certifieringen.

Uppgifterna om de företag och företagare som förbinder sig vid certifieringen via FHS blir synliga inom en-tre veckor efter att fakturan är betald.

PEFC-företagarregister

Var får man ett intyg över deltagande i PEFC-certifieringen?

Då en skogsägare hör till den regionala PEFC-gruppcertifieringen, kan hon skriva ut ett intyg över fastighetens deltagande från FHS tillämpning https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.

Företag och företagare kan skriva ut intyg över deltagande från en tjänst som PEFC Finland upprätthåller

Är deltagaravgiften avdragbar?

Ja. Man kan dra av deltagaravgiften till FHS i beskattningen.

Mitt företag deltar i PEFC-certifieringen via FHS. Får mitt företag använda FHS:s PEFC-märke?

Nej. Endast FHS har rätt att använda PEFC-märket.

Företag kan ansöka om rätt att använda PEFC-märket hos PEFC Finland. Tilläggsuppgifter på adressen www.pefc.fi.