Skip to main content

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf står inför en personalförändring när verksamhetsledare Maria Nyström flyttar till en ny position på Koskisen Oyj. Kaisa Kettunen, som tidigare fungerat som certifieringskoordinator, blir föreningens nya verksamhetsledare.

Kaisa Kettunen

Kaisa har arbetat på KMY sedan hösten 2021 och har gedigen kunskap om PEFC-certifiering och implementering av regionala gruppcertifieringar. På KMY har Kaisa främst arbetat med intern revision.

Emilia Kaijalainen fortsätter som certifieringsassistent.