Skip to main content

KMY:s personal har ökat med en tjänsteman sedan den nya certifieringsperioden började. Emilia Kaijalainen har 25.4.2023 inlett sin tjänst som certifieringsassistent. Till Emilias uppgifter hör upprätthållandet av registret, kommunikation, upprätthållandet av webbsidor och kanaler på sociala medier samt andra administrativa uppgifter. 

Emilia utexamineras i maj 2023 som tradenom från Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Emilia kan nås via e-postadressen emilia.kaijalainen(at)kestavametsa.fi. 

Som föreningens verksamhetsledare fortsätter Maria Nyström och som certifieringskoordinator fortsätter Kaisa Kettunen.