Skip to main content

PEFC Finland har fastställt de krav för skötsel och användning av skog som har utarbetats av standardarbetsgruppen och lämnar in utkastet till standard för en internationell PEFC-bedömning. Efter att den internationella bedömningen är klar hösten 2022 införs de nya kraven inom skogsbruket och år 2023 genomförs externa revisioner i enlighet med dem.  De ändrade PEFC-kraven har nu publicerats. I mars inleds en omfattande omgång kurser för aktörer och skogsägare om innehållet i de nya kraven.

Läs mera från PEFC´s sidor.