Skip to main content

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf har beslutat ändra på sin områdesindelning för PEFC-gruppcertifieringen. Framdeles ansöker man om certifikat på tre områden. De nuvarande certifikaten är i kraft på fem områden, tills de nya certifikaten beviljas för de nya områdena.

Det västra området omfattar Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Österbotten, Åland, Egentliga Finland, Birkaland, Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland. Det östra området omfattar Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen. Det norra området omfattar Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.

En betraktelse av hållbart avverkningsuttag är ändamålsenlig på stora områden, eftersom virke transporteras över landskaps- och områdesgränser. Ur föreningens synpunkt är förvaltningen av större områden effektivare och de regionala certifieringskommittéernas arbete förenhetligas. De certifieringsföretag som utför auditeringar kommer att konkurrensutsättas under våren, så att anbuden riktas enligt den nya områdesindelningen.

 

Ny områdesindelning