Skip to main content

OBS! Informationsmeddelandet gäller inte skogsägare och företagare som har anmält sig till KMY efter den 4 juli 2022, då de redan omfattar den kommande standardperioden. Informationsmeddelandet gäller inte heller skogsägare och företagare som är certifierade via en tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten åt skogsägaren eller om certifieringen har skötts via skogsbrukets företagarorganisationer.

I den regionala PEFC-gruppcertifieringen införs nu de uppdaterade och internationellt godkända nationella PEFC FI 2022-standarderna. Företagare, företag och skogsägare som deltagit i certifieringen direkt genom KMY måste anmäla sig till den nya perioden om de vill att certifieringen ska fortsätta.

Om skogsägaren är certifierad via Skogsvårdsföreningen, virkesköpande organisation eller annat skogsserviceföretag fortsätter certifieringen baserande på kontrakt eller medlemskap och inga åtgärder krävs till KMY.

Om företagaren är medlem i en entreprenörsorganisation som erbjuder PEFC-certifiering som; Koneyrittäjät ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry och Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, behöver man inte registrera sig för PEFC-certifiering via KMY.

I samband med en ny registrering förbinder man sig att följa de uppdaterade PEFC FI 1001:2022 och PEFC FI 1002:2022 -standarderna. Den nya registreringen är i kraft hela den kommande standardperioden som beräknas pågå i cirka fem år. Registreringar gjorda före 4 juli 2022 kommer att raderas från KMY:s fastighetsregister och PEFC Finlands företagarregister i slutet av 2022.

SKOGSÄGARE, KONTROLLERA ATT DIN CERTIFIERING ÄR GILTIG

Hur är du med i certifieringen?

1) Om du är engagerad som medlem i en skogsvårdsförening, genom ett virkesköpande organisation eller ett skogsserviceföretag, fortsätter din certifiering baserande på kontrakt eller medlemskap och inga åtgärder krävs.

2) Om du har registrerat dig till KMY, och tidigare registrering gjordes före den 4 juli 2022, måste du registrera dig igen. Registrering via KMY kostar 60 € + moms 24%. Du kan registrera dig till KMY med det elektroniska anmälningsformuläret.

ENTREPRENÖR, KONTROLLERA ATT DIN CERTIFIERING ÄR GILTIG

Hur är du med i certifieringen?

1) Om du är med genom medlemskap i en entreprenörsorganisation godkänd av PEFC Finland, fortsätter din certifiering baserat på ditt medlemskap. Information om PEFC-registreringen relaterad till medlemskapet i företagsorganisationen finns, t.ex. Från Koneyrittäjät ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry och Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry.

2) Om du deltar via KMY och din tidigare registrering gjordes före den 4 juli 2022 måste du registrera dig igen. Registreringskostnader är 120 € + moms 24%. Du kan registrera dig via det elektroniska anmälningsformuläret.