På denna sida har vi sammanfattat info om de krav på intern revision som gäller för de regionala certifieringsgrupperna och praxis som gäller den interna revisionen.

Kravet på intern revision som gäller för regionala certifieringsgrupperna finns i standarden för genomförandet av gruppcertifieringen i punkt 6.6 Intern uppföljning och revision.

Uppfyllandet av PEFC-kraven inom certifieringsområdet granskas vid intern revision som baserar sig på resultaten av den kvalitetsuppföljning som utförs av aktörerna som deltar i certifieringen. Kvalitetsuppföljningen baserar sig på arbetsslagsspecifika fältgranskningar där man bedömer hur väl PEFC-kraven har uppfyllts i arbetet. Föreningen för hållbart skogsbruk (FHS, KMY) begär kvalitetsuppföljningsresultat på basen av urval.

Instruktioner för arbetsslagsspecifika granskningar som förutsätts i PEFC-standarden kan användas vid planering av kvalitetsuppföljningen. PowerPoint-versionen av instruktionerna kan du hitta här.

Arbetsslagsspecifika granskningsblanketter och granskningsinstruktioner. I första hand rekommenderas att man använder sig av instruktioner och dokumentation enligt aktörernas egna kvalitetsuppföljningssystem som inkluderar de väsentliga PEFC-kraven.