Svenska sidor under uppbyggnad

Sivulle koostetaan tietoa alueellisia PEFC-sertifiointiryhmiä koskevasta sisäisen auditoinnin vaatimuksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä.

Alueellista sertifiointiryhmää koskevan sisäisen auditoinnin vaatimus on kirjattu ryhmäsertifiointia ohjaavaan standardiin vaatimuskohtaan 6.6 Sisäinen seuranta ja auditointi

PEFC-vaatimusten noudattamista sertifiointialueilla tarkastetaan vuosittain sisäisessä auditoinnissa, joka toteutetaan sertifiointiin osallistuvien metsäalan toimijoiden keräämään laadunseurantatiedon pohjalta. Laadunseuranta perustuu työlajikohtaisiin maastotarkastuksiin, joissa työn jälkeä arvioidaan PEFC-vaatimuksiin nähden. KMY pyytää laadunseurantatietoa otannan perusteella.

PEFC-standardin edellyttämä työlajikohtainen laadunseuranta-opasta voi hyödyntää laadunseurannan suunnittelussa. Oppaan PowerPoint-version löydät täältä. Oppaan PDF-version löydät täältä.

Työlajikohtaiset tarkastuslomakkeet ja ohjeet maastotarkastusten dokumentointiin (tulossa keväällä 2023). Ensisijaisesti suositellaan käytettävän oman laadunseurantajärjestelmän mukaista ohjeistusta ja dokumentaatiota, jotka ovat tarkastettu kattamaan olennaiset PEFC-vaatimukset.

 Granskningsblanketterna:

Skogsförnyelse
Plantskogsvård
Beståndsvårdande avverkningar
Förnyelseavverkning
Iståndsättningsdikning
Skogsvägsprojekt

 

Granskningsinstruktioner:

Plantskogsvård
Beståndsvårdande avverkningar 
Förnyelseavverkningar
Skogsförnyelse