Skip to main content
NYHETER

Tre nya certifikat beviljade

By 24/05/2017november 8th, 2021No Comments

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat nya certifikat för det södra, det västra och det norra PEFC-gruppcertifieringsområdet.

I samband med de nya certifikaten ändrades också certifikatsnumren. De nya numren är:

  • Södra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9527-02
  • Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9529-02
  • Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9530-02

Alla PEFC-gruppcertifieringsområden har fått certifikat enligt de nya PEFC FI 2014 kriterierna. Certifikaten påvisar att den skogliga verksamheten uppfyller PEFC-skogscertifieringens krav på genomförandet av certifieringen och kriterierna.

En verksamhetsplan med korrigerande åtgärder uppgörs om det i den externa revisionen framkommer avvikelser. Innan de nya certifikaten enligt de nya PEFC-kraven kunde beviljas godkände den externa revisorn PEFC-områdenas planer för korrigerande åtgärder.

Alla FHS:s certifikat finns på adressen kestavametsa.se/regional-pefc-gruppcertifiering/pefc-gruppcertifikat.