Skip to main content

PEFC Suomi on tänään tiedottanut, että metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n kansallinen metsien hoidon ja käytön standardi (PEFC FI 1002:2022), sekä ryhmäsertifiointia ohjaava standardi (PEFC FI1001:2022) ovat saanut kansainvälisen hyväksynnän. Uudet vaatimukset otetaan nyt käyttöön alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.   

KMY sertifikaatin haltijana on linjannut, että päivitettyjen standardien käyttöönottoon siirrytään heti niiden hyväksynnän jälkeen ja kaiken toiminnan, myös ennen siirtymää solmittujen hakkuu- ja metsänhoitotöiden sopimusten osalta, tulee olla uuden standardin mukaista hyväksyntää seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Toiminnan tulee olla uusien standardien mukaista helmikuun 2023 alkuun mennessä. Vuoden 2023 ulkoisissa auditoinneissa tarkastellaan toimintaa ensimmäistä kertaa uusien vaatimusten mukaisesti. 

Uusiin vaatimuksiin voi tutustua esimerkiksi KMY:n kautta vapaasti käytettävissä olevassa PEFC Sertiseriffi    oppimisympäristössä. KMY:n sivuilta löytyvät työlajikohtaisesti kootut vaatimukset, joiden avulla on pyritty selkeyttämään vaatimusten sisällyttämistä metsätalouden toimenpiteisiin. KMY:n päivittää jatkuvasti myös lisää tukimateriaalia ”Tietoa sertifioinnista” -sivuille.   

Standardin päivittämisestä voi lukea lisää PEFC Suomen sivuilta, josta löytyvät myös viime kevään webinaaritallenteet, joissa tutustutaan merkittävimpiin muutoksiin standardeissa.