Skip to main content

Vuoden 2022 auditointien perusteella itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue sai vakavan poikkeaman, koskien vaatimusta 6.6, joka edellyttää, että työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan. Myös vaatimuksen 7.2 mukainen työntekijöiden osaamisen varmistaminen oli alueen toimijoilla puutteellista. Vakavan poikkeaman vuoksi jokaisen toimijan tulee tarkistaa näiden vaatimustenmukaisuus omassa toiminnassa ja tarvittaessa käyttämiensä urakoitsijoiden osalta. 

Havaintoja kertyi niin ulkoisten auditointien yhteydessä, kuin AVI:n vuoden 2021 aikana suorittamissa tarkastuksissa metsäalalle. AVI:n tarkastukset ovat jatkuneet myös vuoden 2022 aikana. Näitä tuloksia tarkastellaan tämän vuoden metsäsertifioinnin, esimerkiksi työnteko-oikeudetta työskentelyä ja työnantajan ja päätoteuttajan työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuuden puutteita. Myös tilaajavastuulain selvityksissä on havaittu puutteita. Erityisesti aliurakointia käyttävien yritysten on varmistuttava aliurakointia tarjoavien toimijoiden lakisääteisten, sekä PEFC-vaatimusten tuntemuksesta, sillä ketjun alempien portaiden ja erityisesti pienten yritysten tuntemus vaatimuksista on tarkastusten perusteella puutteellista.  

Työturvallisuutta koskien on huomioitava, että kaikilla työntekijöillä on saatavilla riittävät turvavarusteet ja ensiapuvalmiudet. Kasvinsuojeluaineita käsittelevien henkilöiden tutkintojen ajantasaisuus tulee varmistaa ja tietoa uusittavista koulutuksista ylläpitää koulutusrekisterin avulla. Työterveydenhuolto tulee olla järjestettynä asianmukaisesti ja siitä tulee työntekijöillä myös olla tieto, erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöä koskien näissä on ollut puutteita. Myös TES:n tuntemus ja työajan seuranta olivat puutteellisia. 

Työelämää ja yrittäjyyttä koskevien vaatimusten toteutumista, jotka löytyvät standardin kohdista 6.4-7.2  tarkastellaan muiden vaatimusten ohella kesäkuun ulkoisissa auditoinneissa itäisellä PEFC-alueella, jotka alkavat 5.6. Tuloksia tarkastellaan elokuun lopussa auditoinnin loppukokouksessa. 

Linkit työelämää ja yrittäjyyttä käsitteleviin webinaareihin KMY:ltä pyydettäessä yhteystietojesi kanssa.