Skip to main content

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin metsänomistajana tai yrittäjänä.

Kiinteistörekisteri

Tarkasta kuuluuko kiinteistö alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin.

PEFC-yrittäjärekisteri

Tarkasta onko yrittäjä tai yritys mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.

Sertifiointiprosessi

KMY edustaa alueellisia PEFC-sertifiointiryhmiä sertifikaatin hakuprosessissa ja huolehtii sertifikaatin hakemiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä ryhmään kuuluvien metsänomistajien, yrittäjien ja muiden metsäalan organisaatioiden puolesta.

Toiminnan kehittäminen

KMY ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. KMY kerää tietoa PEFC-standardien noudattamisesta sertifiointialueen metsätaloudessa ja edistää sertifiointikäytäntöjä.

Sidosryhmien kuuleminen

Osana alueellisen ryhmäsertifioinnin toteutusta Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry kuulee sidosryhmiä PEFC FI 1001 ja PEFC FI 1002 -standardien mukaisten vaatimusten toteutumisen osalta. Palautekanavan kautta voit jättää huomiosi koskien alueellisen ryhmäsertifioinnin toteutusta ja metsätalouden toimintaa sertifioiduilla kiinteistöillä. 

Palautteen antaminen

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry sitoutuu alueellista sertifiointiryhmää hallinnoivana tahona sertifiointiryhmän puolesta PEFC FI 1001 ja PEFC FI 1002 -standardien vaatimusten noudattamiseen.

PEFC-sertifiointi

PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva kehittäminen.

Tutustu PEFC-sertifiointiin

Löydät lisätietoa sertifiointivaatimuksista ”Tietoa sertifioinnista” -sivulta.

Yli 20 vuotta sertifiointia

Alueellista ryhmäsertifiointia on toteutettu jo vuodesta 1999.

Laaja vaikutusalue

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi kattaa noin 14 miljoonaa hehtaaria talousmetsää.

90%

Suomen PEFC-sertifioiduista metsistä on mukana alueellisen ryhmäsertifioinnin kautta.

UUTISET JA TIEDOTTEET

UUTISET
08/10/2021

Kaisa Kettunen aloitti KMY:n sertifiointikoordinaattorina 1.10.2021 KMY:n vastuualueet kasvavat näillä näkymin ensi vuonna voimaantulevan ryhmäsertifioinnin standardin edellyttämien lisävastuiden vuoksi. Tämän…
UUTISET
13/09/2021

Itäisen PEFC-alueen auditointituloksista suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit aloitettiin sisäisellä tiedonkeruulla ja itäisen PEFC-alueen…
UUTISET
23/11/2020

Läntisellä PEFC-alueella laadunseuranta hyvällä tasolla ensiapuvalmiudet hoidettava kuntoon tilanteen salliessa   Läntisen PEFC-alueen auditoinnit sujuivat…