Skip to main content

Alueellisen ryhmäsertifioinnin auditoinnit käynnistyvät toukokuussa KMY:n ja toimikuntien auditoinneilla. Tarkastelussa on ensimmäistä kertaa PEFC FI 2022 -standardisarjan mukainen metsäsertifioinnin toteutus. Merkittävimpiä muutoksia ovat uudet sisäisen auditoinnin käytännöt, jotka koskettavat niin KMY:tä, kuin sertifiointiin sitoutuneita toimijoita. Toimijoille ne tarkoittavat työlajikohtaisia maastotarkastuksia ja työelämää ja yrittäjyyttä koskevia kyselyjä, joihin valitaan otantaan perustuen toimijoita vuosittain.

Metsäsertifioinnin standardia koskien merkittäviä muutoksia ovat mm. muutokset suojakaistojen leveydessä, sekä alle 2 m leveiden, suoristettujen, perattujen ja ojamaisten purojen sisällyttäminen suojakaistavaatimuksen piiriin. Säästöpuiden lukumäärä on myös kasvanut ja kohteille tulee jättää myös kuollutta puustoa. Voit lukea lisää vaatimusten muutoksista PEFC-Suomen sivuilta ja tutustua vaatimuksiin PEFC Sertiseriffi -oppimisympäristössä, joka on sertifiointiin sitoutuneille maksuton. KMY:n sivuilta löytyy tukimateriaaliksi myös työlajikohtaisia tarkastuslistoja.

Ulkoiset auditoinnit, jotka kohdistuvat toimijoihin käynnistyvät kesäkuun alussa itäisellä alueella ja pohjoinen ja läntinen alue ovat vuorossa syyskuussa. Sertifiointiyrityksinä toimivat itäisellä ja pohjoisella alueella DNV ja läntisellä alueella Kiwa Inspecta. Edellisen vuoden auditointituloksiin ja alueille laadittuihin korjaaviin toimenpiteisiin voit tutustua täältä.