Skip to main content

Aiemmin tiedotetusta poiketen päivitetyt PEFC-standardit eivät ole otettavissa käyttöön vielä lokakuun alussa, sillä niiden kansainvälinen hyväksymis- ja arviointiprosessi on kestänyt kauemmin, kuin oli odotettu. Uutta päivämäärää standardien vahvistamiselle ei ole annettu, mutta tämän hetken tiedon mukaan ne ovat käytettävissä lokakuun aikana. PEFC Suomen verkkosivuilta löytyviin standardiluonnoksiin ei kuitenkaan enää tule sisällöllisiä muutoksia metsien käytön ja -hoidon toimenpiteitä koskien.

KMY on alueellisten PEFC ryhmäsertifikaattien haltijana linjannut, että siirtymää päivitettyihin standardeihin lähdetään toteuttamaan lokakuussa ja kaiken toiminnan tulee olla päivitettyjen standardien mukaista 1.1.2023 alkaen. Päättyvän standardikauden aikana solmittujen metsänhoito- ja hakkuusopimusten mukaiset toimenpiteet voidaan toteuttaa vanhan standardin mukaan vielä vuoden 2022 loppuun saakka. Uudet sopimukset tulisi tehdä uusien vaatimusten mukaisesti heti standardien käyttöönoton jälkeen.

KMY tiedottaa laajasti standardien käyttöönotosta heti, kun käyttöönoton päivämäärä varmistuu, oletettavasti lokakuun aikana.