Skip to main content

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit päättyivät 6.10 läntisen PEFC-alueen auditointeihin. Tulokset auditoinneista käydään myöhemmin läpi alueiden loppukokouksissa. Itäisen PEFC-alueen auditoinnit suoritettiin kesäkuussa ja tulokset käytiin läpi elokuun loppukokouksessa.

Auditoijat Christian Hornborg, sekä Rolf Arnkil. Auditointeja seuranneet KMY:n edustajat, toiminnanjohtaja Maria Nyström sekä sertifiointikoordinaattori Kaisa Kettunen, tutustuivat alueen toimijoihin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa eri toimijoiden tuntemus on tärkeää, sillä sertifiointialueet ovat isoja ja toimijakenttä laaja.

Suomen MetsätKuntoon (Sumetku Oy) oli ensimmäistä kertaa arvioinnin kohteena ja esitteli päivän aikana toimintaansa kattavasti. Kuvassa oikealla Sumetkun Miikka Minkkinen ja Paavo Sutinen tutustuvat auditoija Rolf Arnkilin kaanssa metsäautotiekohteeseen. Kuvassa taaimmaisena Antti Hiltunen ja vasemmalla Kaisa Kettunen. 

Sertifiointikriteerien lisäksi esille nousivat alueellisesti merkittävät puheenaiheet, kuten kesän myrskytuhot Kainuun alueella, Kalajoen metsäpalo, sekä tuulivoimarakentaminen pohjoisen alueen läntisellä puolella. Kokonaisuutena arvioituja toimijoita oli mukana viikon aikana 16. Alueen pääarvioija Jyrki Sopanen esittelee auditoinnissa esille nousseet huomiot alueen loppukokouksessa marraskuussa.

Läntisen PEFC-alueen ulkoiset auditoinnit järjestettiin viikoilla 38 ja 39. Alueen auditoinnit toteutti auditointiyritys Kiwa Inspecta, jonka pääarvioijana toimii Klaus Yrjönen. Auditointeja seuraamassa olivat läntisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Juho Ikonen, sekä KMY:n Maria Nyström ja Kaisa Kettunen. Alueen toimijoita tavattiin Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Lounais-Suomen, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Hämeen maakunnissa.

Läntisellä sertifiointialueella keskusteltiin sertifioinnin lisäksi muun muassa metsureiden ikääntymisestä ja siitä, miten taimikonhoitotoimenpiteiden oikea-aikaiseen toteutukseen voitaisiin kannustaa. Arvioinnin kohteena olleita toimijoita oli mukana 19. Alueen pääarvioija Klaus Yrjönen esittelee auditoinnissa esille nousseet huomiot alueen loppukokouksessa lokakuussa.

Alueiden auditoinnit sujuivat hyvin, eikä vakavia puutteita toiminnassa noussut esille. Toimijat saivat auditointien aikana myös paljon hyvää palautetta toiminnan kehittymisestä ja yksittäisten kohteiden erinomaisesta huomioimisesta. KMY kiittää osaltaan yhdistyksiä mukavista auditointipäivistä ja vieraanvaraisuudesta.

KMY:n tuore sertifiointikoordinaattori Kaisa Kettunen pääsi heti työn alkaessa seuraamaan auditointeja KMY:n toiminnanjohtaja Maria Nyströmin seurassa ja tutustumaan sertifiointiryhmän eri toimijoihin.