Skip to main content

Idag har PEFC Finland meddelat att skogscertifieringssystemet PEFC:s nationella standard för skötseln och användningen av skog (PEFC FI 1002:2022) och standarden som styr gruppcertifieringen (PEFC FI1001:2022) har godkänts internationellt. De nya kraven implementeras nu i den regionala PEFC-gruppcertifieringen. 

KMY, som innehavare av certifikaten i den regionala gruppcertifieringen, kräver implementering av de uppdaterade standarderna omedelbart efter deras godkännande. Överföring av all verksamhet, inklusive avverknings- och skogsvårdskontrakt som ingåtts före övergången skall vara i enlighet med den nya standarden fram till slutet av månaden efter godkännandet.  Verksamheten måste uppfylla de nya standarderna i början av februari 2023. I de externa revisionerna 2023 kommer verksamheten för första gången att granskas enligt de nya kraven. 

Man kan bekanta sig med de nya kraven i ”PEFC Sertseriffi” lärmiljön, som finns fritt tillgänglig på KMY:s webbsida (endast på finska). På KMY:s hemsida hittar du kraven sammanställda efter typ av arbete, som hjälper att förtydliga kravinförandet i skogsbruksåtgärder (på kommande även på svenska). KMY uppdaterar också ständigt mer stödmaterial på ”Information om certifiering” -sidorna. 

Du kan läsa mer om uppdateringen av standarden på PEFC Finlands hemsida, där du även kan hitta förra vårens webbinarie inspelningar. I inspelningarna hittar du de mest betydande förändringarna i standarderna.