Category Archives: Uutiset

Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

PEFC-metsäsertifioinnilla turvataan uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat metsätalouden toimenpiteissä (kriteeri 12). Metsä- ja ympäristöalan toimijat ovat yhdessä sopineet toimintamallista, jolla otetaan huomioon uhanalaiset lajit. Toimintamallin tavoitteet Vuonna 2010 Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa valmistetiin metsäammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu toimintamalli uhanalaisten lajien huomioimisesta metsätalouden toimenpiteissä. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (nyk. Tapio) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). […]

Turvallinen ja laadukas työ PEFC-vaatimuksena

PEFC-sertifioinnin yksi keskeinen elementti on varmistaa työntekijöiden edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työhön. Näitä tekijöitä sanelee lainsäädäntömme ja PEFC-sertifioinnin kriteeri 22. Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuoden 2016 tarkastuksissa ilmeni kaikilla viidellä alueella huomautettavaa kriteerin osalta mm. puutteita ensiaputaidoissa ja työturvallisuusohjeissa sekä epäselvyyksiä työterveyshuollon järjestämisessä. Ohjeistusta ja ennakointia PEFC-sertifioinnista huolimatta työnantajien on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta, koska tämä säädetään työturvallisuuslaissa. […]

Uusi sertifikaatti myönnetty kaakkoiselle alueelle

KMY:n kaakkoiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle myönnettiin uusi sertifikaatti. Sertifikaatin myönsi DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Uusi sertifikaatti kertoo, että kaakkoisella alueella metsällinen toiminta täyttää vuonna 2016 käyttöön otetut PEFC-vaatimukset. Alueen sertifikaattinumero säilyi ennallaan. Jos ulkoisessa arvioinnissa havaitaan poikkeamia, niiden korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma. Uusien PEFC-vaatimusten mukaisen sertifikaatin myöntämistä edelsi se, että ulkoinen arvioija hyväksyi kaakkoisen alueen […]

Säästöpuiden sijoittaminen vaatii suunnittelua

Marjanpoimija käyskentelee korinsa kanssa metsässä. Hän ohittaa kasvatushakkuukohteen, jolle on jätetty tiivis puurykelmä. Rykelmästä löytyy sekä taimia että suuria puita. Yksi puu on kaatunut maahan. Sama näky toistuu läheisellä uudistushakkuukohteella. Marjanpoimija hämmästelee näkyä ja pohtii: Mistä on kyse? Ilmiö nimeltä säästöpuu Säästöpuut ovat metsiin pysyvästi jätettäviä eläviä puita sekä runkolahopuita. Vaikka säästöpuu ajan saatossa kaatuisi, […]

Oman toiminnan tarkastusta tehtävä eteläisellä alueella

Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen ulkopuoliset tarkastukset, auditoinnit, ulottuivat Ahvenanmaalta Lahteen ja aina Pohjanmaan rannikolle asti.   Ulkopuolisia tarkastuksia tehdään niin toimistoissa kuin maastossakin. Auditoijat kirjaavat kriteerien vastaisesta toiminnasta poikkeaman. Uusien vaatimusten noudattamisessa huomautettavaa Nyt kun kaikkien PEFC-ryhmäsertifiointialueiden auditoinnit ovat ohi, on todettava, että jokaisella alueella on vielä koulutustarvetta uusien PEFC-vaatimusten osalta. Parantamisen varaa löytyy muun muassa metsänuudistamiseen ja […]

Sertifiointitarkastukset toivat esille petrattavaa itäisellä alueella

Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen arvioinneissa havaittiin, että metsätoimijoilla on pientä korjattavaa erinäisissä asioissa. Itäinen alue käsittää Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan. Näillä alueilla tarkastettiin tänä syksynä useita kymmeniä organisaatioita ja maastokohteita. Vuosittaisessa arvioinnissa löytyi 13 lievää poikkeamaa. Lisäksi uusi organisointitapa aiheutti yhden huomautuksen standardiin PEFC FI 1001:2014. Vakavia poikkeamia tarkastuksissa ei todettu. Alueen kokoon suhteutettuna huomautusten määrä ei […]

Läntisellä PEFC-alueella korjuujäljen taso parantunut

Tampereella pidettiin marraskuun alussa läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditointien loppukokous, jossa Inspectan pääarvioija Olli Eeronheimo kertoi metsäsertifiointitoimikunnalle auditointien tuloksista. Poikkeamia alueelle kirjattiin yhteensä yhdeksän, joista yksi kohdistui standardiin PEFC FI 1001:2014. Onnistumisia läntisellä alueella Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tulokset olivat hyvät kasvatushakkuiden puusto- ja maastovaurioiden osalta. Vaurioita sallitaan enintään viidessä prosentissa kasvamaan jätetyistä puista tai ajourien pituudesta. Aikaisemmin […]

Vuoden ensimmäiset auditoinnit olivat pohjoisella PEFC-alueella

Auditointikierros alkoi elokuussa Pohjois-Suomesta, jossa alueelle valikoituneen sertifiointiyrityksen, Inspectan, tarkastuksiin osui kymmeniä toimijoita, urakoitsijoita ja metsänomistajien metsiä. Standardista PEFC FI 1001:2014 löytyi muutama huomautettava asia, josta kirjattiin poikkeama. KMY:n menettelytapojen kuvausta ei ole vielä toimitettu PEFC Suomelle, ja urakoitsijoiden sitoutumista PEFC-sertifiointiin ei ole varmistettu kattavasti. Uusien vaatimusten käyttöönotto vaatii vielä tiedotusta ja opastusta. Toimijoilla ei […]

Kaakossa auditoinnit ohi – korjaavien toimenpiteiden suunnitelma työn alla

Syyskuu toi tullessaan kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit, jotka suoritti DNV. Auditoinneissa tarkasteltiin uusien PEFC FI 2014 -standardien noudattamista. Tänä vuonna tarkasteltavat alueet olivat viimevuotisia alueita suurempia. Vielä viime vuonna Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi tarkastettiin omina kokonaisuuksina. Uudet standardit ovat oppimisen paikka Uusien standardien voimaantulon myötä on PEFC-sertifiointiin sitoutuneilla tahoilla ollut organisaation sisäisen toiminnan tarkastelun paikka. Kun vaatimukset […]

Sertifikaattinumerot muuttuivat

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumerot ovat muuttuneet. Sertifikaatit siirrettiin DNV:ltä Inspectalle. Kaakkoisen alueen sertifikaattinumero pysyi ennallaan. Sertifikaatteihin viitatessa on jatkossa käytettävä uusia sertifikaattinumeroita (suluissa alueen sertifiointiyritys): Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9527-01 (Inspecta Sertifiointi Oy) Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9529-01 (Inspecta Sertifiointi Oy) Kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 85321-2010-AE-FIN-FINAS (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab) Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9528-01 (Inspecta […]